Gemeente Bezoek Diksmuide

De Drie Mussen

Het poldergebied ‘De Drie Mussen’ ligt in de Handzamevallei tussen Diksmuide, Beerst en Vladslo. Het Regionaal Landschap Westhoek voerde in deze broeken - met de steun van het Vlaams Agentschap voor Natuur en Bos en de stad Diksmuide - grootschalige graafwerken uit, in samenwerking met verschillende landbouwers. Heel wat private grachten, laantjes en weddings (dit zijn poelen langs een gracht) werden hersteld, er werden nieuwe ondiepe grachten en drinkpoelen aangelegd.

Het resultaat is een beter waterbeheer, verhoogde natuur- en landschapswaarden en
het vee kan beter bij het water. De beschermde kamsalamander, de zwanenbloem en veel
vogelsoorten zoals de zomertaling profiteren mee!

Een unieke plek dichtbij het centrum, waar verschillende wandel- en fietslussen langs passeren. 

Op stap met een natuur- en landschapsgids?
Voor een wandeling van 2 uur in een natuurgebied: 60 euro.
Voor een wandeling van 3 uur in polder- en/of valleigebied: 90 euro.
Reserveren via de dienst Toerisme.

Afzonderlijke kaarten zijn te koop bij de dienst Toerisme.

Ontdek dit poldergebied op de verschillende wandel- en fietslussen hieronder:

- Driemussenommetje (3,5 km)
- Wandrille wandelroute (12,8 km)

- Met Jaek en Nink op Avontuur langs de IJzer (21,1 km of 47,5 km)
- Michel Pollentierfietsroute (33 of 62 km)
- Rode Vive le Véloroute (53 km)

Deel deze pagina