Gemeente Bezoek Diksmuide

Driemussenommetje

De komst van het Drie Mussenproject in de Handzamevalei, de bouw van een brugje over de Handzamevaart en de schitterende promenade langs het water in de binnenstad zijn de ingrediënten voor deze wandeling.

Het poldergebied ‘De 3 Mussen’ ligt in de Handzamevallei tussen Diksmuide centrum, Beerst en Vladslo. Het Regionaal Landschap IJzer & Polder voerde hier grootschalige graafwerken uit in samenwerking met verschillende landbouwers. Het project werd gesteund door het Vlaams Agentschap voor Natuur en Bos en de stad Diksmuide. Initieel werden heel wat waterlopen hersteld en alle weideafsluitingen vernieuwd. Door deze graafwerken kreeg het gebied een betere afwatering en kreeg het vee terug beter toegang tot het water. Ook de natuur en landschapswaarden werden verhoogd met nieuwe kansen voor de kamsalamander en de zwanenbloem. (3,5 km)

De wandelkaart is te verkrijgen bij de dienst toerisme voor € 1.
Deze route is niet bewegwijzerd!

Download de routebeschrijving gratis onderaan deze pagina.

Deel deze pagina